LOADING....!!!!!

Naujienos

Aktualūs įvykiai

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „UAB „EQUINOX EUROPE“ MTEP VEIKLŲ VYKDYMAS SIEKIANT PADIDINTI ĮMONĖS INOVACINĮ BEI EKONOMINĮ POTENCIALĄ“

2024 07 09

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „UAB „EQUINOX EUROPE“ MTEP VEIKLŲ VYKDYMAS SIEKIANT PADIDINTI ĮMONĖS INOVACINĮ BEI EKONOMINĮ POTENCIALĄ“

UAB „Equinox Europe“ įgyvendina ES finansuojamą projektą, kurio metu, vykdant MTEP veiklas, bus sukurtas analogų pasaulyje neturintis produktas sandėlio procesų optimizavimo ir valdymo srityje – nauja, inovatyvi, dirbtinio intelekto technologijas naudojanti sandėlio valdymo sistema. Sistema turės šias inovatyvias funkcijas: prekių surinkimo pagal užsakymus ir grupavimo į rinkimo grupes, optimizuojant surinkimo operaciją, funkciją; prekių išdėstymo sandėlio surinkimo zonoje bei vietų dydžių parinkimo prekėms optimizavimo funkciją; surinkimo užsakymų skaidymo į atskiras dalis funkciją. Kuriant naują produktą yra orientuojamasi į mažų ir vidutinio dydžio įmonių segmentą, kuriame šiuo metu nėra siūlomos sandėlio valdymo sistemos, turinčios aprašytas inovatyvias funkcijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklę „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Projekto vertė: 1.510.173 EUR, iš kurių 799.910 EUR – ES parama. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2024 birželio mėn. iki 2026 birželio mėn.
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt